marcheweczki - grywalizacjaW nowo przeprowadzonym badaniu, którego współautorem jest Michigan State University, próbowano odnaleźć odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę motywuje pracowników bardziej ? obietnica nagrody, czy zagrożenie przed zostaniem ukaranym. Okazało się, że to marchewka, a nie kij stanowi główny motor produktywności.

?Nasze odkrycie dowiodło, że marchewka działa lepiej niż kij ? innymi słowy, pracownicy reagują lepiej na bonusy niż na kary,? powiedziała Karen Sedatole, profesor księgowości w MSU Broad College of Business. Sedatole współtworzyła badanie z Margaret Christ z University of Georgia oraz Kristy Towry z Emory University.

Badaczki przeprowadziły doświadczenie naukowe, w którym uczestnicy odgrywali role supervisorów oraz pracowników. Pierwsza grupa pracowników została poddana programowi, w którym wprowadzone zostały bonusy, a druga grupa miała za zadanie pracować pod presją stworzonego do celu badania systemu kar. Pracownicy, którym obiecano bonusy wykazali się większą produktywnością, włożyli większy wysiłek przy pracy, i obdarzali większym zaufaniem swojego przełożonego. Ci, którzy podlegali systemowi kar nie darzyli zaufaniem swoich supervisorów i z tego powodu pracowali słabiej i z obniżoną efektywnością.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl