pieniądze - grywalizacja

sxc.hu / svilen001

Badanie, które zostało opublikowane przez brytyjską organizację Work Foundation wykazuje, że pracodawcy którzy będą gotowi zainwestować dziesięć procent w procesy zwiększające zaangażowanie pracowników, odniosą znaczne zyski. Zyski te będą podnosiły dochody firm o 2700 funtów rocznie. Zwiększona efektywność wykonywanych prac możliwa jest do osiągnięcia w szczególności w niskopłatnych pracach wykonywanych przez personel o niskim stopniu wykształcenia. Łącznie liczba zysków poszczególnych firm będzie mogła znacznie wzmocnić budżet państwa ze względu na zminimalizowanie nieobecności w pracy wywołanych chorobą.

Prace, które nie wymagają przeszkolonych lub wykształconych pracowników ?oferują standaryzowane metody pracy przy jednoczesnym braku możliwości rozwoju. Wielu tego rodzaju pracowników nie postrzega swojej pracy w kategorii ścieżki kariery.?

?Stworzenie kultury kariery w sektorze nisko płatnych prac poprzez wdrożenie szkoleń oraz umożliwienia rozwoju mogłoby mieć korzystny wpływ na produktywność,? mówił Stephen Bevan.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl