mobile advertising - grywalizacjaZ opublikowanego 8 stycznia raportu Forbes Insights i Adobe, „The Connected Marketer: How Apps Are Engaging Customers, Partners and Employees”, wynika, że aplikacje mobilne stają się potężnym narzędziem do nawiązywania interakcji biznesu z klientami: przekazywania informacji, budowania marki, CRM itp. Najpopularniejszym zastosowaniem była komunikacja z klientami (wskazanie 83% respondentów), następnie wsparcie obsługi klienta (79%), dostarczanie informacji o produkcie (79%), usprawnienie dokonywania transakcji (69%) oraz brand engagement (67%). Na dalszych miejscach uplasowały się jeszcze: wsparcie eventów (49%) oraz przekazywanie informacji o spółce (43%).

Zdaniem 31% respondentów aplikacje mobilne uznało za pomocne do zatrzymania klienta podczas cyklu zakupowego; wg 28% grały one kluczową rolę na etapie zakupu; 22% uznało, że przydają się na etapie namysłu klienta; natomiast wg 18% aplikacje te wsparły budowanie świadomości.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl