Czym jest andragogika?

Andragogika jest nauką młodą, powstałą na przełomie XIX i XX wieku. Została wyłoniona z pedagogiki. Podobnie jak pedagogika (pedo ? dziecko) zajmuje się wychowaniem i nauką dzieci, tak andragogika (andrago ? człowiek dorosły) poświęcona jest rozwojowi człowieka dorosłego. Po raz pierwszy tego pojęcia użył niemiecki pedagog Aleksander Kapp w 1833 r. W Polsce zaczęto interesować się andragogiką dopiero w 1935 roku., a więc 100 lat później.

Andragogika swój dynamiczny rozwój zawdzięcza intensywnym zmianom technologicznym i przemysłowym, które zmusiły ludzi dorosłych do doskonalenia zawodowego, zdobywania konkretnych kwalifikacji w toku kształcenia poza szkolnego.

Dziś permanentne aktualizowanie wiedzy i umiejętności stało się warunkiem niezbędnym do utrzymania efektywności zawodowej, w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku i jego wymagań. Można więc rzec, że edukacja ustawiczna stała się naszym naturalnym sprzymierzeńcem, pomagającym nam nie tylko zdobyć kwalifikacje niezbędne do znalezienia odpowiedniej pracy (np. studia wyższe, staże i praktyki), ale w ogóle utrzymać się na rynku (np. szkolenia).

Idea inwestowania w siebie, we własny rozwój w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie, zarówno dla postępu gospodarczego, jak i dla nas samych ? idących z tym postępem do przodu.

Grywalizacja, jako metoda wspierająca szkolenia i rozwój pracowników, czerpie z andragogiki wiedzę i doświadczenie. Dzięki teorii edukacji i rozwoju człowieka dorosłego możemy trafniej budować zgrywalizowane programy rozwojowe pracowników. 

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl