Aktywność zawodowa jest powszechnie traktowana jako wykonywanie pracy przynoszącej dochód.

Człowiek aktywny zawodowo to inaczej osoba pracująca i zarabiająca dzięki wykonywanej pracy pieniądze lub odnosząca inne wymierne, materialne korzyści. Zgodnie z tą interpretacją pojęcia aktywności zawodowej nie będą aktywne zawodowo takie grupy jak studenci, wolontariusze, czy gospodynie domowe, a także osoby bezrobotne.

Z punktu widzenia grywalizacji za aktywność zawodową należy jednak uznać coś więcej niż zarabianie pieniędzy. W tej interpretacji człowiek aktywny zawodowo to osoba, zmotywowana i działająca, wykorzystując w pełni swój potencjał fizyczny i intelektualny, w celu realizacji swoich zadań zawodowych. Nie ma tu znaczenia, czy aktywność ta przynosi jej korzyści finansowe (większe, czy mniejsze). Czasem liczy się zwykła frajda i poczucie satysfakcji z codziennej pracy. Osoba aktywna zawodowo, zgodnie z teorią grywalizacji będzie chętnie podejmowała wyzwania, czynnie poszukiwała rozwiązań, działała ukierunkowana na realizację celu, przejawiając przy tym wewnętrzną motywację.

Zgodnie z „grywalizacyjną” definicją aktywności zawodowej, nie możemy określić grup aktywnych i nieaktywnych, gdyż faktyczną aktywność będzie wyznaczało rzeczywiste zaangażowanie poszczególnych jednostek. Możemy natomiast mówić o aktywizowaniu konkretnych grup/ zespołów, poprzez np. projektowanie dla nich programów grywalizacyjnych, mających na celu wywołanie „grywalizacyjnej” aktywności zawodowej.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl