Aktywizacja to sprawianie, że jednostka lub grupa staje się aktywna lub zwiększa poziom swojej dotychczasowej aktywności.

Aktywizacja jest działaniem celowym i złożonym. Podejmuje się ją w stosunku do określonej grupy lub jednostki z zamiarem wywołania konkretnych, ukierunkowanych zachowań.

Przykładem są programy aktywizacji zawodowej, projektowane i kierowane do określonych grup zawodowych, np. pracowników sektora oświaty lub kobiet 45+.

Aktywizacja wykorzystuje różnorodne mechanizmy stymulowania zachowań, motywowania do podejmowania działania. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi aktywizujących jest GRYWALIZACJA.

Metodą grywalizacji możemy aktywizować wybrane grupy pracowników, klientów, kontrahentów, studentów i inne grupy społeczne poprzez pozytywne oddziaływanie systemem odpowiednio dobranych mechanizmów.

Aktywizacja najczęściej wiąże się z oddziaływaniem pozytywnych wzmocnień – jak w przypadku grywalizacji.

W uzasadnionych sytuacjach szczególnych, stosuje się metody aktywizowania, oparte o stymulację negatywną. W grywalizacji nigdy nie stosujemy negatywnych stymulacji. 

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl