Afirmacja to powtarzanie pozytywnych zdań/ twierdzeń na temat samego siebie, co skutkuje ich przyjęciem i prowadzi do zwiększenia poziomu samoakceptacji i pewności siebie. Afirmacja pomaga nam nastawić się pozytywnie do otaczającego nas świata, sytuacji, pracy zawodowej. Podnosi także naszą wiarę we własne możliwości i wpływ na to co nas otacza.

Afirmacja opiera się na mechanizmach autosugestii i medytacji.

Zwolennicy stosowania afirmacji twierdzą, że wszystko, czego pragniesz możesz sobie wykreować dzięki niedocenianej powszechnie sile słowa. Podstawą jest pozytywne myślenie, które trzeba zamienić w zdanie, a następnie z przekonaniem codziennie je powtarzać.

Warunkiem skuteczności afirmacji jest ułożenie zdań w czasie teraźniejszym, unikanie stwierdzeń z użyciem „nie”(np. nic mnie nie boli), a także pragnień (np. chciałbym …), życzeń i opinii (np. uważam, że jestem …). Należy absolutnie unikać używania wyrazów o znaczeniu negatywnym (np. jestem wolny od bólu) , a koncentrować się wyłącznie na pozytywach. Co bardzo istotne, nasze zdania muszą być zgodne z naszym wnętrzem i nie mogą zawierać kłamstw.

Kilka przykładów afirmacji:

  • Moja energia jest pozytywna.
  • Wszystko co robię ma sens.
  • Zasługuję na szacunek, miłość i szczęście.
  • Jestem spokojny i skupiony na celu.
  • świat, w którym żyję jest przyjazny i bezpieczny.
  • Moje życie jest piękne.
  • Mogę osiągnąć wszystko, czego pragnę.

Idea grywalizacji jest ściśle powiązania z teorią afirmacji – koncentrujemy się wyłącznie na pozytywnych wzmocnieniach, chwalimy, zachęcamy.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl