skarbonka - grywalizacja

SCX.hu / RAWKU5

Globalne banki przyznają, że stają się coraz bardziej innowacyjne. 76 procent z 148 międzynarodowych banków przebadanych przez Efma i Infosys w najnowszym doniesieniu ?Innovation in Retail Banking 2013? stwierdza, że wprowadzają udoskonalenia, a 77 procent obwieszcza, że inwestycje w innowację wykazują tendencję rosnącą, szczególnie w przypadku kanałów konsumenckich.

Większość z 148 respondentów z sześćdziesięciu sześciu różnych krajów, którzy brali udział w ankiecie, przyznaje, że zamierzają wprowadzić w niedalekiej przyszłości innowacyjne zmiany, które będą aktualne wobec wciąż zmieniających się potrzeb ich klientów. Czterdzieści pięć procent banków zamierza lub jest już w trakcie inwestowania funduszy w techniki grywalizacyjne, by przyciągnąć nowych i utrzymać dotychczasowych klientów. Sześćdziesiąt jeden procent banków obecnie pozwala lub zamierza pozwolić klientom na spersonalizowanie swoich produktów lub usług, a przewiduje się, że odsetek ten będzie rósł na przestrzeni najbliższych lat. 60% ankietowanych banków powiedziało, że już teraz posiada strategię wdrażającą innowacje, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z liczbą 37% w ankietach przeprowadzonych pięć lat temu.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl