10 - grywalizacja

rgbstock.com / mimwickett

  1. Zgrywalizowanie szkolenia skraca czas potrzebny na jego ukończenie o przeciętnie 25%.
  2. Ponad 30% pracodawców zamierza w najbliższym czasie wprowadzić co najmniej jeden program grywalizacyjny ukierunkowany na poprawę zdrowia pracowników.
  3. Zgrywalizowanie dzielenia się wiedzą w firmie zwiększa o 40% liczbę uzupełnień bazy danych.
  4. 47% sprzedawców uważa, że ich klienci zamierzają zwiększyć swoje zaangażowanie w użytkowanie zaoferowanych im aplikacji grywlizacyjnych.
  5. 51% Amerykanów potwierdza, że zgrywalizowane współzawodnictwo bardziej przyciąga ich uwagę.
  6. 63% Amerykanów uważa, że grywalizacja czyni codzienność zabawniejszą.
  7. 66% pracodawców uważa, że grywalizacja jest efektywną metodą poprawy zdrowia pracowników.
  8. Ponad 70% największych światowych firm będzie korzystać z grywalizacji do końca 2014 r.
  9. 90% przedsięwzięć grywalizacyjnych w 2011 r. byłoodpowiedzią na potrzeby konsumentów.
  10. Zdaniem sprzedawców grywalizacja może prowadzić do nawet 150% wzrostu zaangażowania internautów, w tym: zwiększenia liczby unikalnych odwiedzin, podiesienia poziomu aktywności społecznościowej i wydłużenia czasu spędzanego na stronie WWW.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl